Soundflower

Tải xuống Soundflower dành cho Mac

Phiên bản:
2.0.b2

Tải xuống miễn phí Soundflower. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac

Tải xuống Soundflower thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Nhà phát triển SoundFlower không còn cung cấp hỗ trợ cho chương trình nữa. Mặc dù bạn vẫn có thể tải xuống, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động chính xác.

Ứng dụng mới